SEO

En hands on-guide til optimal anvendelse af SEO anno 2022

SEO er en populær forkortelse for Search Engine Optimization (søgemaskineoptimering), der efterhånden har været på alle hjemmeside- og webshopejeres læber i lang tid – og dét med rette.

SEO er nemlig nøglen, der kan åbne døren til de eftertragtede topplaceringer i Googles søgeresultater. Det er kort sagt din hjemmesides direkte vej til online synlighed – både i forhold til søgemaskinerne og forbrugerne (dine potentielle kunder).

Kontakt

Hvad er SEO? En marketingdisciplin med mange ansigter

SEO kan på mange punkter opfattes og forstås som et slags religionsspørgsmål. Spørger du fem forskellige eksperter, får du med høj sandsynlighed også fem forskellige svar. Og det er der såmænd en god grund til.

SEO er nemlig en mangefacetteret og kompleks disciplin, der samler en lang række indsatsområder og parametre under sig, du som hjemmeside- eller webshopejer kan arbejde med efter behov og ambitionsniveau.

Hvornår giver SEO bedst mening – og hvor lang tid tager det?

Inden for marketingbranchen arbejder man ofte ud fra en resultatorienteret, kortsigtet logik. Det gælder om at skabe resultater mest cost effective og hurtigst muligt.

Denne logik er som udgangspunkt også gældende, når man taler om SEO. Men her opererer man dog med et lidt længere tidsperspektiv, hvad angår resultaterne.

For selvom det på alle måder anbefales, at du sætter gang i dit SEO-arbejde lige NU og HER, vil effekten af arbejdet være mere langsigtet.

Det betyder, at du skal væbne dig med tålmodighed og lade SEO-tiltagene virke, før du kan måle på dem. Gennemsnitligt kan du forvente at se synlige resultater inden for tre-seks måneders tid.

Søgemaskineoptimering – din værktøjskasse til højere organisk ranking

Som kort beskrevet udgør søgemaskineoptimering (SEO) en meget bred marketingdisciplin – med mange ansigter. Disciplinen kan således ikke reduceres til én eller to ting. Den afspejler et væld af operative værktøjer og faktorer, der bidrager til og påvirker, hvordan din hjemmeside eller webshop rangerer i søgeresultaterne hos søgemaskinerne.

Og her taler vi ikke om en hvilken som helst type søgeresultater, men specifikt om de organiske søgeresultater. Det vil sige de ”naturlige” af slagsen i modsætning til de betalte søgeresultater via Google Ads.

At stryge til tops i de organiske søgeresultater på Google er lettere sagt end gjort. Der findes som sådan ikke nogen endegyldig opskrift herpå. Opskriften afhænger ultimativt af, hvordan du strukturerer og prioriterer ingredienserne i din SEO-strategi. Og dét kan variere betydeligt:

  SEO er en ”videnskab” i sig selv – med over 200 ranking-parametre

  Mange refererer til SEO som en hel ”videnskab” i sig selv. Det skyldes først og fremmest, at SEO som sagt ikke kan forklares som én ting. Det er tværtimod summen af en lang række rankingparametre, som Googles algoritme medregner i sin indeksering af søgeresultaterne.

  Ifølge Backlinko opererer Google med over 200 rankingparametre, der påvirker den algoritmiske rangering med forskellig vægt. For den enkelte hjemmeside- eller webshopejer kan SEO derfor naturligt nok virke som en kompleks disciplin, der er vanskelig og uoverskuelig at forholde sig til.

  Mange af parametrene har Google desuden delvist eller helt hemmeligholdt af kommercielle årsager. Men heldigvis foreligger der en lang række faktorer, Google officielt har fremhævet som væsentlige (og operative) værktøjer, du med fordel kan anvende i din SEO-strategi.

  Blandt de gængse faktorer kan nævnes:

  • Troværdighedsskabende linkbuilding (internt og eksternt)
  • Relevant kvalitetsindhold (tekster, billeder, video, interaktivt content m.m.)
  • Teknisk SEO (dit websites tekniske setup og performanceniveau – herunder arbejdet med domæner, HTML og serverteknik).

  Fælles for denne gruppering af rankingparametre er, at de ifølge det såkaldte Periodic Table of SEO Success Factors (det periodiske system over SEO-succesfaktorer) repræsenterer den højeste indekseringsvægt og -værdi blandt alle parametrene.

  Skærmbillede af Periodic Table of SEO Success Factors.

  Det er altså disse faktorer, du i første omgang bør forholde dig til, når du skal i gang med at planlægge og implementere dine SEO-indsatser.

  Dermed ikke sagt, at de mange øvrige parametre er uden værdi. Tværtimod. De har bestemt også afgørende betydning på hver deres måde. Det er blot for at påpege de områder, du som minimum bør fokusere særligt på i din SEO-strategi, hvis du vil have synlig succes på Google – bogstaveligt talt.

  Når det så er sagt, arbejder man typisk ud fra følgende tommelfingerregel: Jo flere faktorer du optimerer på, desto større er chancerne for, at din hjemmeside får en bedre placering i søgeresultaterne.

  I denne video får du en række gode råd til, hvordan din hjemmeside bliver troværdig i Googles øjne.

  Google-venligt indhold er brugervenligt indhold – et spørgsmål om relevans

  På listen over de mere end 200 rankingparametre er der særligt ét, der er altoverskyggende og agendasættende:

  Din hjemmesides evne til at levere relevant og brugervenligt indhold.

  Og det gælder faktisk både i forhold til Google og forbrugerne. Der er nemlig en direkte og ligefrem korrelation mellem, hvad de søgende brugere er interesseret i og Googles (kommercielle) interesser.

  Med andre ord: Brugervenligt indhold er lig med ”Google-venligt” indhold.

  Googles førsteprioritet er altså at vise de absolut bedste søgeresultater for brugerne hurtigst muligt. Det vil sige relevant indhold, der matcher den enkelte brugers specifikke søgeforespørgsel – ideelt set i et 1:1-forhold.

  Samtidig er det vigtigt, at din hjemmeside er brugervenligt opbygget. Det vil sige, at din hjemmeside helst skal afspejle en intuitiv og logisk sidestruktur, der:

  • gør det nemt for brugerne at navigere rundt på undersiderne.
  • fastholder brugerne på dit website i længere tid og nedbringer afvisningsprocenten.
  • kommunikerer tydeligt, hvad dit website omhandler og tilbyder, så det bliver lettere for Google at afkode og læse.

  Den vanskelige (men langtfra umulige) opgave er således at kunne levere relevant content på din hjemmeside – krydret med de rette søgeord og troværdighedsskabende links. Alt sammen specifikt målrettet mod netop de søgeforespørgsler, som din(e) målgruppe(er) typisk anvender på Google.

  På den måde kan du ende med at give dit website et vaskeægte rankingboost og dermed kravle stødt og roligt opad på Googles ”rangeringsstige”.

  SEO er investering, der kort sagt giver afkast og resultater på den lange bane.

  Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at SEO ikke bare er en éngangsforestilling og -investering. Den gode SEO-strategi kræver nemlig, at du kontinuerligt foretager et vedligeholdelsesarbejde af dine SEO-indsatser. Det gælder om løbende at opdatere, revurdere og revidere SEO-arbejdet på din hjemmeside, så den følger med udviklingen på feltet og din målgruppes skiftende søgeadfærd.

  Men hvornår giver det så bedst mening at arbejde med SEO?

  Selvom SEO generelt er anbefalelsesværdigt for hjemmeside- og webshopejere, er der visse tilfælde, hvor det er mere eller mindre formålstjenligt. Eksempelvis giver det ikke særlig meget mening med SEO ved produkter eller ydelser, som ikke rigtig har nogen søgninger På samme måde er SEO ofte mindre udbytterigt for mindre virksomheder – for eksempel en lille, lokal butik, hvor hver enkelt krone er altafgørende for forretningens overlevelse. Her vil butiksejeren typisk få mere ud af betalt annoncering frem for at allokere penge til SEO.

  Omvendt vil store og populære webshops med et større økonomisk råderum kunne drage stor fordel af at investere i både intensivt og kontinuerligt SEO-arbejde. Det ud fra en ambition om at distancere konkurrenterne i kapløbet om topplaceringerne på Google.

  SEO-pyramiden – de fire grundsten i den succesfulde SEO-strategi

  Det er klart, at du som hjemmeside- og webshopejer ikke kan forholde dig til samtlige rankingparametre fra SEO-værktøjskassen. Og det er bestemt heller ikke meningen. En sådan opgave ville ikke engang den mest teknisk kyndige SEO-ekspert kunne mestre.

  For at gøre SEO-disciplinen mere overskuelig, håndterbar og praksisorienteret arbejder man derfor ofte med en såkaldt SEO-pyramide, der ud fra en hierarkisk inddeling fremlægger de fire grundsten for SEO-arbejdet.

  Som ovenstående model illustrerer, består SEO-pyramiden af følgende fire hovedelementer: teknik, analyse, indhold og links. Disse elementer skal anskues og behandles i prioriteret rækkefølge –nedefra og op. Tilsammen skaber de optimale betingelser for en succesfuld og effektiv SEO-strategi.

  Elementerne afspejler dit SEO-arbejde gennem fire trin og udgør samtidig cirka 90 % af SEO-disciplinen. En procentdel, der er mere end tilstrækkelig for dig, der ønsker at optimere din hjemmesides eller webshops performance på Google.

  I resten af denne vidensartikel gennemgår vi disse fire trin i forsøget på at klæde dig optimalt på til dit eget SEO-eventyr.

  Se hvor meget mere du omsætter med flere besøgende

  %
  DKK
  0 DKK

  If the traffic is increased by

  • +25%
  • +50%
  • +100%
  • +300%
  • +500%
  0 DKK

  Video: Hvordan bruger du 50.000 kr. bedst på SEO?

  Video: Hvordan bruger 10.000 kr. bedst på SEO?

  Kom igennem SEO-funnel processen

  Hvad skal der så til for at få organisk besøgende fra søgemaskinerne? Nedenstående billede bryder processen ned over følgende områder:

  1. URL’en er crawlable
  2. Google kommer forbi URL’en
  3. Google indekserer URL’en
  4. URL’en vises i søgeresultaterne
  5. Brugeren klikker på URL’en i søgeresultaterne
  funnel seo flow
  Den typiske SEO funnel

  Derfor er det ekstrem vigtigt, at der udføres korrekt SEO i form af eksempelvis tekniske tilrettelser, on-page optimeringer og linkbuilding. De korrekte processer sørger for, at jeres hjemmeside kommer ordentligt igennem ovenstående funnel.

  #1 Teknik – brug teknisk SEO til at guide Google (og brugerne)

  Vi starter som nævnt nederst i SEO-pyramiden med det første trin: teknik – eller rettere teknisk SEO. Denne betegnelse dækker over de tekniske elementer, der udgør selve grundfundamentet for din hjemmeside, og som er vigtige at have på styr på i SEO-øjemed.

  Du kan sammenligne det med en bil. Her er motoren det centrale maskineri, der skal få hjulene til at køre rundt. På samme måde repræsenterer den tekniske SEO din hjemmesides maskineri, der skal sikre, at hjemmesiden som helhed fungerer gnidningsfrit og perfekt.

  For hvem? For både Google og (for)brugerne. Googles algoritmiske forretningsmodel er bygget op om et ultimativt ønske om at give brugerne den absolut bedste og mest ubesværede service. Det vil sige relevante søgninger og en optimal brugeroplevelse.

  Derfor er teknisk SEO ikke kun rettet mod Google, men i høj grad også mod den enkelte bruger. Tilfredse brugere betyder, at Google tilsvarende er tilfreds. Og netop det kan teknisk SEO bidrage til.

  Hvordan? Lad os se på nogle af de vigtigste opgaver inden for teknisk SEO, som du med fordel kan sætte fokus på i dit optimeringsarbejde.

  Gør din hjemmeside så læsevenlig, forståelig og indekserbar for Google som muligt

  Vi starter lige med at få slået fast, hvad teknisk SEO helt overordnet har til formål. Det handler grundlæggende om at få opbygget og struktureret hele din hjemmeside, så den er fejlfri og kører ganske problemfrit.

  Vi har altså at gøre med det tekniske og bagvedliggende setup, der skal sikre, at alt lige fra domæner, HTML og servertekniske forhold samarbejder konstruktivt og optimalt. På den måde kan Google ubesværet og nemt læse, afkode og i sidste ende indeksere din hjemmeside.

  Jo mere læsevenlig og forståelig din hjemmeside er for Google, desto mere indekserbar er den også. Og hvis du tilmed formår at levere relevant og troværdigt kvalitetsindhold, bliver du typisk krediteret med højere rankings på Google.

  Hvordan foretager Google denne indeksering?

  Det sker automatisk via den såkaldte GoogleBot – Googles egen søgerobotmaskine. Denne robot crawler din hjemmesides (infra)struktur fra ende til anden i forsøget på at indsamle tilstrækkelig information til at kunne vurdere sidens rankingpotentiale.

  Derfor er det alfa og omega, at du blandt andet:

  1. opbygger en tydelig, logisk og hierarkisk struktureret hjemmeside.
  2. sikrer en korrekt teknisk opsætning.

  Teknisk SEO er altså i denne sammenhæng et skarpt redskab til at guide Google, så din hjemmeside fremstår 100 % klar, tydelig og forståelig.

  Den primære ”to do-liste” for teknisk SEO

  Men lad os blive lidt mere konkrete. Hvilke arbejdsopgaver står der på ”to do-listen for teknisk SEO?

  Jo, listen består blandt andet af følgende punkter, der vedrører din hjemmesides:

  • hastighed
  • navigationsstruktur
  • grad af responsivitet og mobilvenlighed
  • SSL-certificering
  • CTA’er (call to action)
  • samlede brugeroplevelse.

  Hastigheden på din hjemmeside er et af de tungtvejende rankingparametre. Den, der har direkte indflydelse på brugernes oplevelse af din hjemmeside. Ventetid er lig med spildtid. Og det giver typisk anledning til irritation og i værste tilfælde manglende lyst til at besøge og bruge tid på hjemmesiden. Derfor er det vigtigt at få hastighedsoptimeret hjemmesiden ved at fjerne de tekniske barrierer, der gør indlæsningen sløv, tung og langsom.

  Du kan altid starte med tjekke din hjemmesides aktuelle hastighed via Googles digitale analyseværktøj ”PageSpeed Insights”.

  Skærmbillede af analyseværktøjet ”PageSpeed Insights” til analyse af hjemmesidehastighed.

   

  Navigationsstrukturen handler om at opbygge de forskellige domæner (sider og undersider) samt menuer og menupunkter på en intuitiv og brugervenlig måde. Det gælder om at skabe en logisk hierarkistruktur, der gør det tydeligt og nemt for brugerne såvel som Google at navigere rundt på siden.

  Skærmbillede af sidehierarki – hjemmesidemenu med menupunkter.

   

  Responsivitet og mobilvenlighed er et must, når man taler om SEO i dag. For det første stiller Googles såkaldte ”Mobile First Index” decideret krav om, at din hjemmeside er mobiloptimeret, hvis den skal indekseres. For det andet favoriserer Google generelt mobilvenlige hjemmesider i sin ranking af søgeresultater. For det tredje foretages hovedparten af alle søgninger i dag fra mobilen. Tre gode grunde til at sikre et 100 % responsivt og enhedstilpasset hjemmesidedesign.

  SSL-certificering (Secure Sockets Layer) er en slags sikkerhedsmæssig blåstempling af din hjemmeside. SSL signalerer direkte til Google og brugerne, at det er sikkert at besøge, udveksle data og opholde sig på din hjemmeside på grund af en krypteret forbindelse. Denne sikkerhedsgaranti medregner Google i sin ranking, og derfor giver det god mening at tilegne sig SSL på hjemmesiden.

  Skærmbillede af eksempel på SSL-certifikat.

   

  CTA’er bør altid implementeres på hjemmesiden. De fungerer som opfordringer og er med til at guide, anspore og motivere brugerne til en bestemt handling og interaktion.

  Den samlede brugeroplevelse kan opfattes som resultatet af alle ovenstående aspekter. Ved at optimere på de forskellige parametre inden for teknisk SEO kan du højne den kvalitative brugeroplevelse. Det vil sige forbedre din hjemmesides bruger- og Google-venlighed, så den er nem og hurtig at navigere rundt på og finde svar på. På den måde får brugerne i sidste ende lyst til at blive hængende på hjemmesiden – og i bedste fald foretage genbesøg.

  Den udvidede SEO-tjekliste

  Ovenstående liste er kun et lille udpluk af de mest væsentlige opgaver inden for teknisk SEO. Men hvis vi bevæger os lidt dybere ned i stoffet – og bogstaveligt talt bliver lidt mere tekniske – finder vi yderligere en række aspekter, som du med fordel kan optimere på.

  Nedenfor finder du en udvidet tjekliste med arbejdsopgaver inden for teknisk SEO.

  Strukturerede data:

  Det vil sige en systematisk og strategisk ordning af din hjemmesides data, som kan højne din hjemmesides online synlighed. Med de rette strukturerede data kan du blandt andet øge chancen for at opnå de eftertragtede (top)placeringer på Google: Featured Snippet og Knowledge Graph. Det gør du ved at sammenfatte udvidede informationer om din virksomhed, der således knyttes til søgeresultatet og er synlig på Googles sidevisning.

  Det kan eksempelvis være tilknytning af adresse, telefonnummer eller stjerner fra akkumulerede brugeranmeldelser. En sådan datastrukturering kan tilskrive din hjemmeside større troværdighed, anerkendelse, synlighed og opmærksomhed på Google såvel som hos brugerne.

  Skærmbillede af eksempel på struktureret data knyttet til søgeresultat på Google.

  Hvis du gerne vil blive klogere på, hvordan du booster dine organiske placeringer ved hjælp af struktureret data, kan du høre meget mere i denne video:

  AMP (Accelerated Mobile Pages):

  Accelererede mobilsider er Googles nye mobilformat, der gør, at din hjemmeside loader hurtigere ved mobilvisning. Det vil sige en ”reduceret” version af websitet, hvor hastighedskriteriet er prioriteret højere end indholdet. Dette tekniske SEO-greb er mindre anvendt på webshops og henvender sig særligt til nyhedsmedier og lignende.

  Kodning:

  Koden udgør de ”mursten”, der bygger din hjemmeside op indefra – eksempelvis ved hjælp af formaterne HTML eller Java. Kodning repræsenterer et tveægget sværd, da det på den ene side er tvingende nødvendigt for, at din hjemmeside kan fungere gnidningsfrit. Men på den anden side kan et ”overforbrug” eller bare forkert anvendelse af kodning blive på bekostning af funktionaliteten, hvilket kan gøre hjemmesiden tungere og langsommere.

  Derfor gælder det om at prioritere og udelukkende bruge den absolut nødvendige kodning, som tjener til at understøtte brugeroplevelsen.

  Hosting:

  Det er altafgørende, at din hjemmeside arbejder med en hostingløsning, der er tilpasset dine behov og er af høj kvalitet. En billig hostingløsning vil let kunne resultere i, at din server ikke yder en tilstrækkelig hastighed. En konsekvens, der kan sænke dig i kapløbet om de favorable topplaceringer på Google.

  Ban vejen for Googles crawling – og undgå unødige ”SEO-bump” undervejs

  Som nævnt handler teknisk SEO om at klæde din hjemmeside teknisk på, så hjemmesiden fremstår så indekserbar og attraktiv som muligt. Det vil sige at skabe de optimale betingelser for, at søgerobotten kan crawle din hjemmeside via den hurtigste og nemmeste vej.

  Det kræver i første omgang, at du får identificeret, hvilke dele af den bagvedliggende teknik og opsætning af hjemmesiden, der spænder ben for de gode placeringer i søgeresultaterne. På baggrund heraf kan du fjerne alle de potentielle ”SEO-bump” og barrierer, der kunne tænkes at forstyrre, hindre eller mislede Googlebot i sin læsning af hjemmesidens indhold og struktur.

  Blandt typiske SEO-bump kan nævnes såkaldt duplicate content, der kan opstå som følge af forkert teknisk opsætning, og som Google straffer hårdt med dårligere rankings. Eller at du simpelthen ikke formår at give Google de rette informationer, der skal til for at kunne indeksere din hjemmeside korrekt.

  Hør mere om, hvordan du bedst muligt undgår at løbe ind i problemer med duplikeret indhold i videoen her:

  Med en bulletproof opsætning samt målrettet brug af redirects og såkaldte canonical tags kan du effektivt kommunikere, hvilke (under)sider der rent faktisk skal indekseres og dermed dirigere Googlebot de rigtige steder hen.

  Med andre ord: Jo mere du kan styre og guide Google (og brugerne), desto bedre ranking-betingelser har din hjemmeside.

  #2 Analyse – forudsætningen for at kunne tage sigte og ramme plet med din SEO

  Nu bevæger vi os et enkelt trin længere op i SEO-pyramiden til analysefasen. For mange kan analysedelen forekomme meget tung, tids- og ressourcekrævende. Man vil typisk hellere gå direkte til den eksekverende del ud fra et ønske om at opnå resultater hurtigst muligt.

  Det er dog en stor fejl, da analysen er et decideret forudsætningsgrundlag for, at du overhovedet kan få synlige og gode resultater på sigt. Det er den fase, der giver dine SEO-indsatser retning og mening, og det er derfor nødvendigt at prioritere både tid og ressourcer til analysen.

  Søgeordsanalysen – få identificeret de relevante søgeord

  Hvis vi skærer helt ind til benet, handler størstedelen af analysedelen om at blive i stand til at identificere og efterfølgende implementere de rigtige, bedste og mest relevante søgeord. Og dét kommer man bestemt ikke sovende til. Det kræver nemlig et grundigt stykke analytisk forarbejde.

  Hvordan? Kort fortalt ved hjælp af søgeordsanalyse.

  Søgeordsanalyse, også kaldet keyword-analyse, handler helt basalt om at identificere de søgeord eller -fraser, som brugerne typisk anvender, når de søger på emner relateret til din kerneforretning. Det vil sige de ord, som du gerne vil findes på i Google-søgningerne.

  Søgeordsanalysen kan afklare, hvilke relevante søgeord der performer godt og har høj søgevolumen blandt din(e) målgruppe(r). På baggrund af denne viden kan du således effektivt målrette din hjemmesides indhold ved at implementere søgeordene i dine tekster og backend, så du får dirigeret maksimal relevant søgetrafik i din retning.

  Ergo: Søgeordsanalysen er et effektivt ”våben”, der gør dig i stand til at tage sigte, skyde skarpt og ramme plet med din hjemmesides indhold og kommunikation.

  Men lad os blive lidt mere konkrete og se på, hvad søgeordsanalysen i praksis bidrager til.

  Sæt præcise ord på, hvad det hele handler om – bogstaveligt talt

  Ahrefs påpeger i et nyligt studie, at hele 91 % af årsagerne til manglende organisk trafik skyldes tilsvarende manglende indsigt i, hvordan man anvender søgeord i tekster korrekt. Så hvis du ikke vil gå glip af værdifuld trafik, bør du i den grad sætte dig grundigt ind i søgeordsanalysen.

  Søgeordsanalysen tjener til flere forskellige (del)mål, der samlet set skal gøre din hjemmeside så attraktiv, relevant og synlig som overhovedet mulig over for brugerne og Google.

  Søgeordsanalyse har blandt andet til hensigt at:

  • finde de rigtige søgeord, der tilskriver din hjemmesides tekster maksimal relevans, værdi og kommerciel målretning.
  • give dig den nødvendige viden til at opbygge din hjemmeside ordentligt. Det vil sige et meningsgivende og logisk sidehierarki bestående af netop de (under)kategorier og menupunkter, der matcher din målgruppes søgeforespørgsler.
  • klæde dig på til at optimere eller frasortere undersider, der ikke performer tilstrækkeligt.

  Søgeordsanalysen er altså et vigtigt hjælperedskab til at træffe beslutninger i forhold til din hjemmesides opbygning. For eksempel om det er mere formålstjenligt at splitte en overordnet kategoriside med søgeordet ” babylegetøj” op i to separate undersider med henholdsvis ”babyrangle” og ”babysutteklude” som kategorier (og søgeord).

  Overordnet set anvendes søgeordsanalysen til at få identificeret de såkaldte primære søgeord, som udgør de(t) søgeord, der er absolut vigtigst og mest relevant for din forretning. Altså de(t) ord, som du allerhelst vil have, at forbrugerne finder dig på.

  Men søgeordsanalysen stopper langtfra her. Foruden de primære keywords findes der nemlig en lang række andre søgeordstyper, du med fordel kan inddrage og kombinere. Det drejer sig blandt andet om følgende to typer:

  • Longtail-søgetermer:Denne søgeordskategori anvendes i forbindelse med udvidet søgeordsanalyse og har til formål at indfange relevante søgeforespørgsler såsom spørgsmål, udtryk, begreber eller (længere) sætningskonstruktioner –eksempelvis hv-spørgsmål og lignende.
  • Relaterede søgetermer (LSI): Latent Semantic Indexing repræsenterer en søgeordskategori med semantisk relaterede søgeord. Det vil sige søgeord, udtryk eller synonymer, der lægger sig op ad de(t) primære søgeord, og som kan bidrage til at højne dit indholds kvalitets- og relevansniveau.

   

   

  Skærmbillede af Googles forslag til relaterede søgetermer.

   

  Ved at sammensætte de relevante søgeord kan du altså gøre din hjemmeside mere søgbar og synlig, hvilket kan sikre dig maksimal eksponering i søgeresultaterne.

  Sagt på en anden måde: Jo mere præcist du (bogstaveligt talt) kan sætte ord på, hvad dine SEO-tekster handler om, desto større er sandsynligheden for, at dit indhold ranker højt på Google og bliver fundet på de ønskede søgeforespørgsler.

  Undgå at sigte i blinde – få styr på målgruppens søgeadfærd

  Det er dog vigtigt at understrege, at søgeordsanalysen ikke har ret meget værdi isoleret set. Den kan ikke stå alene og giver først mening (og afkast), når den ses i lyset af et indgående kendskab til din(e) målgruppe(r).

  Søgeordsanalysens resultater skal altså anskues gennem de målgruppeindsigter og -data, du løbende indsamler via andre analyser.

  Logikken heri er sådan set såre simpel:  

  Jo bedre du kender målgruppens interesser, adfærd og sprogbrug, desto mere nøjagtigt kan du ramme disse personer med relevant og værdiskabende indhold.

  Det handler altså ultimativt om at få styr på dine potentielle kunders søgeadfærd og -hensigt – altså den bagvedliggende intention for din målgruppes søgninger. Med denne viden kan du få vurderet, prioritereret og implementeret de primære, sekundære og tertiære søgeord, der giver bedst mening og størst effekt.

  Søgeadfærden- og hensigten dækker over tre kategorier:

  • Informationssøgning: Brugeren søger viden om et specifikt emne.
  • Navigationssøgning: Brugeren søger på firmanavne, brands, kontaktoplysninger og lignende.
  • Transaktionssøgning: Brugeren søger på specifikke produktnavne, services og lignende ud fra en allerede truffet købsbeslutning.

  Det tre typer søgeadfærd er bestemmende for, hvad den enkelte bruger forventer at få ud af sin søgning. Der er nemlig stor forskel på, hvor i beslutnings- og købsprocessen (det vil sige kunderejsen) forbrugeren befinder sig. Og dét bør du altid have in mente, når du vælger dine søgeord og -fraser.

  Eksempelvis vil en person, der søger specifikt på ”græsslåmaskine” typisk være mere købsmoden og -parat end en person, der foretager en mere bred hv-søgning på emnefeltet.

  Der ligger således et omfattende og altafgørende stykke indsigtsarbejde forud for søgeordsanalysen. Det gælder om at få afklaret, hvad din målgruppe leder efter, så du kan levere et målrettet, relevant og fyldestgørende svar på deres (søge)forespørgsler, tvivlsspørgsmål, indvendinger, undren og lignende. På den måde kan du tilfredsstille brugerne – og dét belønner Google med gode rankings.

  For at opsummere: Velfungerende SEO beror på en grundig analyse.

  Analysearbejdet er og bliver den vigtigste del af SEO-rejsen. Uden den er det som at gå med bind for øjnene, og du risikerer at famle i blinde, skyde med spredehagl og ramme langt ved siden af med dine søgeord.

  #3 Indhold – kunsten at lave ”killer content”, der overbeviser Google

  Når du først har fået styr på analysedelen, kan du træde et skridt længere op i SEO-pyramiden til selve indholdsdelen.

  Selvom vendingen ”content is king” efterhånden er blevet en kliché inden for marketingbranchen, har den stadig i dag stor sandhedsværdi og berettigelse. Skarpt, godt og relevant indhold er og bliver den ultimative SEO-motor for din hjemmeside eller webshop.

  Den, der kan levere det bedste indhold, er også er den, der løber med sejren i sidste ende. Med kvalitetsindhold kan du distancere dine konkurrenter i kampen om forbrugernes opmærksomhed og gunst og derved højne dine vinderchancer i kapløbet om topplaceringerne på Google.

  Førhen rangerede Google overvejende søgeresultater ud fra kvantitetsorienterede kriterier såsom tekstvolumen og antal søgeord. Men i dag er Google blevet langt mere intelligent og kvalitetsbevidst og kan således nemt gennemskue manipulationsforsøg med indholdsproduktion og kvalitetsniveau.

  Google tilstræber maksimal brugertilfredshed og har derfor kun interesse i at vise det bedste af det bedste til brugerne. Så hvis du gerne vil stryge til tops i søgeresultaterne, bør du imødekomme Googles (og brugernes) kvalitetsbehov ved at producere unikt og relevant kvalitetsindhold.

  Men hvad ligger der i ”kvalitetsindhold” anno 2019? Lad os se nærmere på det.

  Kvaliteten batter – but size still matter

  Selvom det primært er dit indholds ”gørelse”, som Google vægter i sin ranking, kan man ikke underkende, at ”størrelsen” stadig har afgørende betydning for, hvordan dine SEO-tekster performer.

  Hvorfor? Fordi Google unægteligt favoriserer og tilskriver sider med høj indholdskoncentration størst værdi. Volumen er et direkte signal om, at din hjemmeside er relevant, seriøs og troværdig, og at den har noget værdifuldt og brugbart at byde på. Når det så er sagt, skal du selvfølgelig også kunne bevise, at der rent faktisk er hold i de mange ord – altså at teksterne rummer godt kvalitetsindhold.

  Men hvor lange skal dine SEO-tekster så være? Desværre er der ikke ét endegyldigt facit på dette spørgsmål. Det nærmeste, vi kommer på et svar, er, at teksten skal være tilstrækkeligt lang til at kunne afdække det pågældende emnefelt optimalt eller besvare brugernes søgeforespørgsler fyldestgørende.

  Dog er der igen en tendens til, at tekster med stor volumen typisk performer bedre end de kortere af slagsen. Men udelukkende så længe, at det ikke bliver på bekostning af kvalitets- og relevansniveauet.

  Og det fører os tilbage til den indledende pointe:

  Godt nok er det først og fremmest indholdets kvalitet, der batter – but size still matter.

  Skyd skarpt med de relevante søgeord – og undgå ”keyword stuffing”.

  En anden tungtvejende faktor, der har betydning for dit indholds performance, er de søgeord, som du gennem søgeordsanalysen udvælger og implementerer i dine tekster.

  At finde de rette søgeord afhænger af en lang række metrics, hvoraf tre er særligt væsentlige at tage hensyn og stilling til. Det drejer sig om:

  • Søgeordets relevans (i forhold til dine produkter eller ydelser og målgruppen)
  • Søgeordets volumen (gennemsnitlige antal søgninger pr. måned)
  • Søgeordsdensiteten (hvor mange gange søgeordet anvendes i teksten).

  Når du skal vurdere og prioritere søgeord til din tekst, er søgeordets relevansniveau det absolut vigtigste udvælgelseskriterium. Jo tættere søgeordet er relateret til din forretning og målgruppens søgeforespørgsler, desto bedre. På samme måde vil et søgeord med en relativt høj volumen typisk også performe bedre end et søgeord med lav volumen.

  Spørgsmålet om søgeordstætheden, altså hvor hyppigt du bør anvende de relevante søgeord, er straks lidt mere tricky. Man kan ikke sætte et eksakt tal på dette, da det i bund og grund er en vurderingssag fra (kon)tekst til (kon)tekst.

  Generelt anbefales det dog, at det primære keyword som tommelfingerregel må fylde mellem 0,5-2,5 % af den samlede teksts volumen. Derudover er det anbefalelsesværdigt at variere brugen af søgeordet, så det integreres naturligt og grammatisk korrekt uden at forstyrre læsningen.

  Uanset hvordan man vender og drejer det, er der ingen tvivl om, at brugen af relevante og velvalgte søgeord kan være med til at synliggøre og relevansoptimere dine SEO-tekster, så de fremstår maksimalt attraktive over for såvel Google som brugerne.

  Men alt med måde. Søgeordsfrekvensen i dine tekster må aldrig blive på bekostning af det gode, naturlige og læsevenlige indhold, som altid vejer tungest i sidste ende.

  Undgå derfor for alt i verden at forfalde til såkaldt ”keyword stuffing” – det vil sige et unaturligt overforbrug af søgeord. Det kan hurtigt give bagslag, da Google nemt gennemskuer det og straffer dig hårdt og kontant med dårligere rankings.

  Tal tydeligt til Google og brugerne – med title tags, H-tags, meta descriptions og alt-tekst.

  SEO-kampen om de favorable topplaceringer blandt de organiske søgeresultater handler langt hen ad vejen om at få overbevist Google om, at netop dit indhold er værd at placere i toppen – og er værd at klikke på for brugerne.

  Det gør du blandt andet ved at kommunikere så tydeligt som muligt over for både brugerne og Google, hvad dit indhold omhandler. Det med henblik på at gøre det nemt og hurtigt at afkode, hvorvidt (eller rettere at) indholdet rent faktisk er relevant og værdiskabende.

  Til dette formål findes der en række effektive virkemidler, du med fordel kan bruge og optimere på:

  • Title tags: Sidetitlen, der figurerer i søgeresultatet på Google.
  • Meta descriptions: Sidebeskrivelsen, der figurerer lige under title tag på Google, og som kort beskriver indholdet af din hjemmeside.
  • H-tags: Over- eller underoverskrifter i dit tekstindhold, der kommunikerer til Google, hvad det omhandler, og understreger, at det har stor attraktions- og brugsværdi for brugerne.
  • Alt-tekst: Backend-kodning af dine billeder, der tilskrives relevante og beskrivende stikord (og søgeord), som hjælper Google med at forstå, hvad de forestiller.

  Alle disse faktorer bidrager på hver deres måde og med forskellig vægt til at tydeliggøre dit indhold, så det står skarpt over for og taler mere direkte til Google og brugerne.

  Selvom metabeskrivelsen formodentlig ikke udgør en direkte påvirkningsfaktor i forhold til din hjemmesides organiske placering, er metabeskrivelser og title tags nogle af de elementer, som Google-botten først møder og indlæser på sin crawling-færd.

  Begge faktorer udgør således en unik mulighed for at give Google et godt førstehåndsindtryk af din hjemmeside og ikke mindst motivere brugerne til interaktion og klik. Og det vil i sidste ende kunne booste din samlede CTR-værdi (Click Through Rate), hvilket har stor vægt i Googles ranking-logik.

  Hvis du gerne vil vide, hvordan du øger din CTR på dine title tags, får du i denne video en række gode og brugbare optimeringstips.

  Derfor bør du vælge dine ord med omhu og udelukkende prioritere relevante informationer, når du opbygger meta-beskrivelser og title tags. Gør dine tags attraktive, præcise og catchy, og forsøg at målrette dem bedst muligt mod brugernes behov og søgeforespørgsel. Det gør du for eksempel effektivt ved at inkorporere dine primære søgeord samt CTA’er og USP’er.

  Screenshot af søgeresultat på Google med title tag og meta description

   

  Det er desuden vigtigt, at du altid holder dig inden for de gældende længdeanbefalinger for title tags og meta-beskrivelser. Google cutter nemlig kompromisløst dine beskrivelser af, hvis de er for lange, eller (auto)udfylder dem, hvis de er for korte.

  Screenshot af søgeresultat på Google med title tag og meta description


  Det handler altså alt i alt om at lade din hjemmeside tale sit tydelige (SEO)sprog på Google. Og jo højere og mere tydeligt du taler, desto større er sandsynligheden for, at din hjemmeside også bliver set og hørt.

  Gør dit indhold værd at dvæle ved – og undgå kolde afvisninger

  Hvordan ved du, om du har produceret kvalitetsindhold, der har høj brugerrelevans og performer stærkt? Det gør du blandt andet ved at se på, hvordan dit indhold klarer sig i forhold til følgende to parametre:

  • Dvæletid (Dwell Time): Den besøgendes tidsforbrug på din hjemmeside.
  • Afvisningsprocent (Bounce Rate): Procentdel af de besøgende, der forlader din hjemmeside efter kun én sidevisning.

  Begge parametre menes at have stor indflydelse på din hjemmesides ranking og er derfor vigtige at have fokus på i dit SEO-arbejde.

  Det ideelle billede er her en situation, hvor dvæletiden er så høj som muligt og afvisningsprocenten modsvarende så lav som muligt. En sådan sammenhæng indikerer tydeligt over for Google, at dit indhold har et højt relevans- og kvalitetsniveau, da brugerne gerne vil bruge (lang) tid på din hjemmeside. Og jo mere af brugernes tid du kan ”stjæle”, desto mere tid har du til at overbevise dem om, at de skal foretage købshandlinger, sign-ups eller lignende.

  Det mest effektive middel til at fastholde de besøgende på din hjemmeside er at udvikle brugerengagerende indhold. Det vil sige producere behovs- og løsningsorienteret content, der tiltrækker opmærksomhed, skaber værdi og taler direkte til brugerne. Her kan det være fordelagtigt ikke udelukkende at begrænse dit indhold til tekst, men derimod integrere understøttende billeder, (info)grafik, video-content og interaktive elementer såsom gamification, tests, quizzer og lignende.

  Sådanne interaktive indholdstyper kan aktivere og stimulere flere sanser på én gang, og brugerne bliver opfordret til at gøre noget aktivt. Denne form for aktivering kan samlet set øge brugerengagementet, -motivationen og -tilfredsheden betydeligt.

  Kort sagt: Brugerengagerende indhold højner dvæletiden og nedbringer afvisningsprocenten – til glæde for både Google, brugerne og ikke mindst dig som hjemmesideejer.

  Du kan høre mere om, hvordan du skaber godt indhold til de besøgende på din hjemmeside i denne video:

  Knowledge Graph og Feautured Snippet – gå målrettet efter ”position 0” på Google

  Det sidste punkt, vi vil fremhæve i henhold til diskussionen om kvalitetsindhold, er dine muligheder for at opnå stærke og SEO-venlige kvalitetsstemplinger. Google tilbyder dig nemlig flere muligheder for at blive (midlertidigt) ”certificeret” eller ”belønnet” med øjensynlige anerkendelser på søgemaskinen, som placerer dig direkte i det eftertragtede spotlight øverst på side 1.

  Og her taler vi ikke bare om de øverste placeringer, men derimod de allerøverste. Faktisk oven over det første organiske søgeresultat på Google; populært sagt ”position 0”. Hvis du formår at tilegne dig denne topposition, er du også garanteret maksimal synlighed, opmærksomhed og eksponering over for brugerne.

  Der findes to typer af disse favoritpositioner, som du på alle måder bør kæmpe for at gøre dig fortjent til:

  • Featured Snippet: Unik præsentation af dit indhold direkte ude på Google, så brugerne allerede her får det direkte svar på deres søgeforespørgsel uden at skulle klikke sig ind på søgeresultatet.

  Screenshot af eksempel på Featured Snippet

   

  • Knowledge Graph: Systematisk og struktureret sammenkobling af relevant information om dig og din hjemmeside – præsenteret direkte i forbindelse med søgeresultatet. På dansk refererer man til Knowledge Graph som et ”videnspanel”, hvilket meget præcist beskriver, hvad funktionen dækker over.

  Screenshot af eksempel på Knowledge Graph


  Disse topplaceringer tilskriver din hjemmeside øjeblikkeligt blikfang og udgør et gigantisk tiltrækningspotentiale, der smitter positivt af på dig som troværdig, kompetent og ekspertorienteret afsender.

  Hvordan du vinder disse kvalitetsstempler? Ved at overbevise Google igennem vaskeægte killer-content, der besvarer brugernes søgeforespørgsel 1:1 og skaber høj brugertilfredshed.

  #4 Links – lad andre booste din synlighed, troværdighed og trafik online

  Nu er vi nået til det fjerde og øverste trin i SEO-pyramiden: Links – eller rettere linkbuilding.

  SEO-pyramiden kan anskues som en behovspyramide, der nederst er opbygget af de ”basale” behov, som nødvendigvis skal være dækket for at kunne realisere de øverste behov. Du skal altså med andre ord have styr på både den tekniske SEO, analysen og indholdet for at kunne praktisere og udnytte linkbuilding optimalt.

  I en digital verden, hvor ord, rygter og erfaringer spredes lynhurtigt mellem brugere i online netværk, er ”word of mouth” alfa og omega for virksomheders omdømme. Og her henviser vi ikke kun til brugernes interne udveksling af holdninger, meninger, anbefalinger og kritik. Vi taler i den grad også om, hvad andre fagfæller, konkurrenter eller lignende kommercielle aktører fortæller og mener om dig.

  Som hjemmeside- eller webshopejer gælder det ultimativt om at opretholde et godt og troværdigt ansigt udadtil og konstant tiltrække positiv omtale i det digitale netværk frem for negativ. Netop dette kan målrettet linkbuilding bidrage til.

  Overordnet set er linkbuilding en slags online ”brobygning” mellem hjemmesider, der deler (ud af) deres digitale troværdighed. Denne troværdighedsdeling sker i kraft af linkudveksling, hvor hjemmesiderne sørger for at give hinanden relevante og stærke backlinks (indgående links), der fungerer som kvalitetsstempler. På den måde kan et godt backlink være med til at validere indholdet på din hjemmeside og styrke din status som troværdig afsender.

  Dette har rigtig stor betydning for dit SEO-arbejde og din hjemmesides performance i søgeresultaterne. En stærk linkprofil er nemlig i Googles bog lig med en pålidelig anbefaling – og dermed også et direkte udtryk for, at din hjemmeside er berettiget blandt de topplacerede søgeresultater.

  Den vanskelige kunst i denne sammenhæng er, hvordan du formår at tiltrække de stærke backlinks. Det vil sige, hvordan du mest effektivt overbeviser de rette personer, hjemmesider og kilder om, at netop din hjemmeside og dit indhold er værd at linke (tilbage) til.

  Intern og ekstern linkbuilding – same same, but very different

  Når man arbejder med linkbuilding, sondrer man typisk mellem henholdsvis intern og ekstern linkbuilding.

  Lidt forsimplet er den grundlæggende forskel på disse to typer linkbuilding, at den interne hovedsageligt er rettet mod din egen hjemmeside, mens den eksterne opererer med link-relationer til og fra andre hjemmesider.

  Intern linkbuilding er altså en integreret del af din on-page-SEO, mens ekstern linkbuilding hører til arbejdet med din hjemmesides off-page-SEO.

  Begge typer linkbuilding har afgørende indflydelse på din hjemmesides aktuelle (og fremtidige) Google-ranking. De udgør på hver deres måde et effektivt strategisk SEO-værktøj, som med fordel kan kombineres i din samlede SEO-strategi.

  Med den rette håndtering kan linkbuilding blandt andet bidrage til at:

  • Positionere dig stærkere på Google og i forbrugernes bevidsthed
  • Styrke din troværdighedsprofil
  • Øge din organiske trafik (og dit potentielle salg)
  • Blåstemple dit indhold og booste dets potentielle reach
  • Opnå autoritativ gennemslagskraft som vidensekspert på dit fagfelt
  • Optimere din hjemmesides infrastruktur og navigations-flowet.

  … Og meget mere. Men lad os lige indledningsvist knytte et par ord til de to typer linkbuilding.

  Intern linkbuilding – styrk din hjemmesides infrastruktur

  Den interne linkbuilding-kategori dækker kort fortalt over, hvordan du opbygger og optimerer linkstrukturen på din hjemmeside, så den fremstår så logisk, intuitiv og formålstjenlig som overhovedet muligt.

  Intern linkbuilding har overordnet set to mål:

  1. At skabe en optimal brugeroplevelse på din hjemmeside
  2. At skabe et rationelt og målrettet sidehierarki, der hjælper Google til at forstå og læse din hjemmeside korrekt og ubesværet.

  Hvis vi først betragter brugeroplevelsen, er linkbuilding en effektiv måde at hjælpe brugerne til at finde rundt på og navigere nemt og hurtigt via din hjemmeside. Her handler det om at få linket strategisk mellem de forskellige undersider, der har relevans for hinanden, så brugerne naturligt ledes hen til de undersider, der giver bedst mening i forhold til deres søgning.

  Ved at linke fra underside til underside kan du således hjælpe brugerne til at finde andet relateret indhold samt imødekomme deres søgeadfærd og -forespørgsler – måske allerede inden, de selv har formuleret dem i hovedet.

  For at kunne lykkes med dette må du i første omgang sætte dig i brugernes sted og forsøgsvis gennemskue, hvad deres søge- og købsbehov er. Hvis du eksempelvis har en underside, der præsenterer et udvalg af cykler, kan du med fordel linke fra denne side til en anden underside med relaterede produkter såsom cykelhjelme, ringeklokker, cykellåse eller andet cykeludstyr.

  På den måde kan du holde de potentielle kunder fast i dit hjemmeside-univers og dermed højne chancen for, at de foretager købshandlinger. Kort sagt: Du kan sikre en høj dvæletid og en lav afvisningsprocent, hvilket som nævnt er noget, Google elsker.

  Men det er ikke kun brugerne, du tager i hånden med din interne linkbuilding. Den bidrager i den grad også til at guide Google igennem din side(infra)struktur. Interne links kan nemlig bane vejen for Googlebotten, der følgelig kan crawle din hjemmeside fra top til bund ganske ubesværet, nemt og hurtigt.

  Her handler det om at konstruere et naturligt og logisk sidehierarki, der giver Google et tydeligt praj om, hvad (under)siderne og (under)menuerne indeholder. Det er populært sagt en grundig ”læsevejledning”, der skal sætte Google i stand til at afkode og forstå din hjemmeside som helhed.

  Men hvad med ekstern linkbulding? Lad os se nærmere på det.

  Ekstern linkbuilding – ræk ud til (de rigtige) kilder og undgå de skadelige

  I modsætningen til intern linkbuilding handler ekstern linkbuilding (også kaldet outreach) dels om at tiltrække stærke links fra andre troværdige hjemmesider (backlinks), dels om at linke ud til troværdige kilder og hjemmesider, der kan styrke dit eget indhold.

  Målet er at skaffe stærke links, der fagligt relaterer sig direkte til din kerneforretning, da det kan tilskrive dig troværdighed, professionalisme og gennemslagskraft som afsender. Et godt og pålideligt link fungerer altså som en anerkendelse, anbefaling eller blåstempling fra fagfælder eller eksperter på dit felt, hvilket Google (og brugerne) opfatter positivt.

  Der er mange forskellige måder, hvorpå du kan praktisere effektiv linkbuilding og outreach. Nedenfor har vi oplistet et udvalg af de metoder, du med fordel kan implementere:

  ”Naturlige” backlinks:

  Denne type ekstern linkbuilding bliver ofte anset som idealet. Det drejer sig om at producere agendasættende kvalitetsindhold i verdensklasse, der afspejler en så høj brugsværdi, autoritet og relevans, at det naturligt tiltrækker stærke links fra andre hjemmesider. Det gælder altså om at positionere sig som førende vidensekspert og ”trusted advisor” inden for din branche ved at tilbyde brugerne ”killer-content”, der i sig selv kalder på anerkendelse.

  (Gæste)blogindlæg:

  En effektiv form for outreach, der handler om at producere kvalitetstekster med integrerede links, der henviser til din egen hjemmeside. Efterfølgende publiceres teksterne på andre troværdige hjemmesider, der har relevans for din kerneforretning.

  Dette kræver selvfølgelig i første omgang, at du får lov til at udgive gæsteindlægget på den pågældende ”host”-hjemmeside. Lykkes det, opstår en ren ”win-win”-situation, hvor host-siden får produceret kvalitetsindhold gratis, og hvor du som gæsteblogger får skaffet et stærkt link og bliver fremstillet som autoritativ kilde.

  Broken linkbuilding:

  Denne type linkbuilding handler grundlæggende om at være ekstremt årvågen og strategisk smart. Målet er at identificere såkaldte broken links (døde links) på andre hjemmesider. Det vil sige URL’er, der er inaktive, ikke længere fungerer eller er placeret på uautoriserede spamsider. Disse defekte URL’er opstår som regel, når indholdet ændres eller fjernes, hvilket kan ende med at blive til din fordel, hvis du er proaktiv og hurtig.

  Opdager du et broken link i indholdet hos en af dine konkurrenter, kan du henvende dig til vedkommende og tilbyde et link til dit indhold i stedet for. Opskriften er altså ganske simpel: Få undersøgt relevante sider for broken links, og overbevis derefter de pågældende host-hjemmesider om, at links til netop dit indhold er den ideelle erstatning og løsning.

  Pressemeddelelser:

  Du kan også vælge at forhøre dig med diverse offentlige medier, om de kunne tænke sig at publicere en relevant (nyheds)tekst, hvori du har integreret et link til din hjemmeside. Du producerer således gratis content til nyhedsmediet, som til gengæld faciliterer et stærkt link og hjælper din virksomhed til at få opmærksomhed i offentligheden.

  Infografikker:

  En anden type content, der ofte tiltrækker massevis af links, er (info)grafikker, modeller og illustrationer. Eksterne aktører er generelt mere tilbøjelige til at integrere delevenlige grafikker og statistikker i deres eget indhold frem for teksttungt content. Derfor udgør infografik et særligt effektivt ”lokkemiddel”, der kan skaffe dig mange stærke links.

  Fælles for alle ovenstående typer ekstern linkbuilding er, at de dækker over en ”overtalelsespraksis”. Det vil sige, at du aktivt rækker ud til relevante hjemmesider, kilder eller personer i håb om at kunne overtale dem til at indlede et positivt ”afsmitningsforhold” med dig. Overtalelsen fungerer bedst ved at tydeliggøre og italesætte, hvordan links til dit indhold kan skabe værdi for deres forretning, image og målgrupper.

  Nogle vælger stadig den dag i dag at betale sig til backlinks. Dette er dog langt fra anbefalelsesværdigt. Google er klog nok til at gennemskue dette og opfatter det generelt som manipulation eller spam. På samme bør du altid undgå at skabe link-relationer til spamsider eller usikre sider med lav troværdig og domain rank, da det gennemgående miskrediteres af Google.

  Gør din linkbuilding pæn og ubemærket – med naturlige og varierede ankertekster

  Ét af de forhold, der ofte volder mange hjemmeside- og webshopejere problemer, når de skal eksekvere på linkbuilding i SEO-sammenhæng, er korrekt brug af såkaldte ankertekster.

  Ankerteksten er det ord eller den sætning, som dækker over og indeholder det pågældende link. Kunsten er her at vælge en ankertekst, der præcist og tydeligt beskriver, hvad linket omhandler, uden at det bliver på bekostning af læsevenligheden.

  Ankerteksten udgør et effektivt SEO-værktøj, hvorfor du med fordel kan integrere relevante søgeord direkte i den valgte ankertekst. Udfordringen er at lave en naturlig ankertekst, der ikke fremstår konstrueret. Brugen af unaturlige ankertekster kan nemlig virke meget meningsforstyrrende, uprofessionelt og kan hæmme læsbarheden, hvilket nemt gennemskues af Google og er til stor gene for læserne.

  Idealet er således at finde en balance i brugen af ankertekster, hvor du implementerer et passende antal og mix af henholdsvis:

  • Smalle ankertekster (brug af enkeltstående søgeord)
  • Brede ankertekster (brug af længere sætninger, hvori søgeord indgår)
  • Generiske ankertekster (ingen brug af søgeord, men derimod CTA’er – eksempelvis ”klik her”, ”læs mere” eller selve URL’en).

  Sagt med andre ord: Husk at variere dine ankertekster og integrere dem naturligt (og grammatisk korrekt) i den omkringliggende tekst.

  Kvantitet eller kvalitet? Brug linkbulding strategisk og med måde…

  En stor og gængs (begynder)fejl i forhold til eksekvering af linkbuilding er, når folk reducerer disciplinen til udelukkende at handle om antallet af skaffede links. Selvom et stort antal links kan have stor værdi, er succesfuld linkbuilding i dag i højere grad et spørgsmål om, hvilke links du rent faktisk formår at tiltrække til din side.

  Det handler altså mere om kvaliteten frem for kvantiteten.

  Hellere skaffe to stærke og troværdige links til din hjemmeside end at implementere 10 utroværdige og ”dårlige” links. Faktisk er det bedre helt at undlade linkbuilding, hvis alternativet er at gøre brug af kvalitativt tvivlsomme links.

  Men hvor mange links er det anbefalelsesværdigt at implementere i sine tekster?

  Dette er som udgangspunkt en individuel vurdering, men den ultimative målestok er, at brugen af links aldrig må gå ud over indholdets kvalitet, læsevenlighed og den gode brugeroplevelse.

  Anvend linkbuilding strategisk og med måde, og begræns dig primært til links, der rent faktisk hjælper dine læsere og optimerer brugeroplevelsen.

  Et andet vigtigt råd er at tilstræbe unikke backlinks – det vil sige links fra forskellige kilder frem for flere links fra det samme refererende domæne. En tekst med alt for høj tæthed og koncentration af links fra én kilde virker mistænkeligt og utroværdigt i Googles optik.

  Linkbuilding er dynamisk proces – og en kontinuerlig vedligeholdelsesdisciplin

  Afslutningsvis vil vi lige sætte en fed streg under følgende pointe:

  Linkbuilding er ikke et engangsforetagende.

  Tværtimod. Både intern og ekstern linkbuilding er en kontinuerlig og dynamisk proces, der konstant skal vedligeholdes, opdateres og tilpasses efter markedets (og brugeradfærdens) udvikling.

  Derfor er det i høj grad anbefalelsesværdigt – for ikke at sige nødvendigt – løbende at monitorere og analysere på dine backlinks. Denne overvågning skal sikre, at det kun er gode og troværdige kilder, der linker til din side, og at dine links forbliver aktive.

  Derudover kan det være en god idé med jævne mellemrum at skele til dine (nær)konkurrenters brug af links. Med konkurrentanalyser kan du holde dig up-to-date i forhold til gode kilder på markedet, som du potentielt selv kan høste stærke links fra. Det er bestemt ikke snyd at kigge dine konkurrenter over skulderen – og så bare gøre det endnu bedre.

  Linkbuilding er altså en ongoing proces, der skal praktiseres, udvikles og dyrkes – hele tiden. Og selvom du måske skulle støde på holdninger, der taler vigtigheden af linkbulding ned, er linkbuilding unægtelig stadig et af de mest afgørende ranking-parametre i dit SEO-arbejde anno 2019.

  Opsummering – sådan bliver du ”SEO-ready” anno 2019

  Som du nok kan fornemme og måske allerede har erfaret, er SEO en meget bred og kompleks disciplin, der nærmest er umulig at kende og lære til bunds. Det er en videnskab i sig selv, og du skal være SEO-specialist eller lignende, hvis du skal ud i samtlige af disciplinens afkroge.

  Men mindre kan bestemt også gøre det. Som hjemmeside- og webshopejer gælder det om at tilpasse SEO-disciplinen nøjagtig til din situation samt dine behov, ambitioner og målsætninger. Du behøver ikke bruge alle redskaberne i SEO-værktøjskassen, men du kan frit udvælge netop dem, der tjener dig bedst.

  Dog vil du typisk opnå de bedste resultater ved at anskue SEO ud fra et holistisk perspektiv. Det vil sige indtænke alle fire dele af SEO-pyramiden i din samlede SEO-strategi.

  SEO er langt fra et quick-fix, men derimod en langvarig arbejdsindsats, som kræver tålmodig og is i maven. De synlige resultater og forbedringer vil først vise sig efter flere måneders arbejde. Derfor kan SEO særligt i starten godt virke som en dårlig investering, fordi afkastet ikke viser sig øjeblikkeligt. Men alt godt kommer som bekendt til den, der venter. Og med en målrettet SEO-eksekvering vil du uden tvivl opleve gode resultater på sigt, der kan ses på bundlinjen (og på Google).

  Hvor meget SEO-indsatsen koster, er nærmest umuligt at sætte eksakte tal på. Det afhænger af en lang række parametre – herunder især konkurrencen på de enkelte søgeord. Hvis du har ambitioner om at ligge nummer et i Googles søgeresultater på et meget populært søgeord, kræver det flere investerede kroner, end hvis du satser på et mere niche-orienteret søgeord med mindre konkurrence.

  Det bedste råd er således at lytte til både dine målsætninger, ambitioner og pengepungen, når du planlægger og udruller din SEO-strategi.

  4 SEO-takeaways, der kan sende dig til tops på Google

  Her til sidst vil vi gerne runde af med en kort opsummering, der giver dig fire skarpe takeaways fra artiklen, der kan bidrage til at gøre din SEO-strategi 100% 2019-opdateret.

  #1 Få styr på din hjemmesides tekniske SEO:

  Din hjemmesides bagvedliggende teknik og opbygning skal fungere optimalt. Den tekniske SEO skal på den ene side gøre det så nemt og effektivt for Google at forstå, afkode, læse og indeksere dit indhold og på den anden side gøre brugeroplevelsen så god, målrettet og gnidningsfri som muligt.

  #2 Lav et grundigt stykke (søgeords)analysearbejde:

  Prioritér både tid, kræfter og ressourcer på det indledende (og kontinuerlige) analysearbejde. En målrettet søgeordsanalyse er alfa og omega for at kunne identificere og implementere de bedste og mest relevante søgeord – nøje afstemt efter dine analytiske indsigter i målgruppens søgeadfærd. Analysen er en forudsætning for, at du kan ramme plet med dit indhold og din kommunikation samt opnå maksimal online synlighed på Google.

  #3 Producér bruger- og Google-venligt ”killer-content”:

  Gå efter at udvikle kvalitetsindhold i absolut verdensklasse, der er skræddersyet efter din målgruppes behov og søgeforespørgsler. Dit indhold skal udformes, så det både er Google- og brugervenligt. Det vil sige en skønsom kombination af tekst og interaktivt indhold, der engagerer og fastholder de besøgende på din hjemmeside og tydeligt signalerer relevans og værdi til Google.

  #4 Brug intern og ekstern linkbuilding til at guide Google og brugerne strategisk:

  Få opbygget en logisk, intuitiv og brugervenlig linkstruktur internt mellem din hjemmesides undersider. Dette kan på den ene side hjælpe brugerne til nem, hurtig og ubesværet navigation og på den anden side gøre din hjemmesides sidehierarki let at læse for Google. Ræk ud til troværdige og relevante eksterne kilder, som kan berige din hjemmeside med stærke backlinks, og producér værdiskabende og agendasættende indhold, der kan booste antallet af indgående links.

  Hvis du får styr på disse fire grundlæggende SEO-steps og generelt forsøger at undgå de typiske SEO-fejl, er du allerede godt på vej mod en skarp og køreklar SEO-strategi.

  Det allervigtigste, du bør have in mente i dit SEO-arbejde, er følgende: Hvis brugerne er glade, er Google også glad.

  Og dét bør du konstant indtænke i samtlige af dine tiltag igennem hele SEO-arbejdsprocessen.

  God fornøjelse – og held og lykke på rejsen mod topplaceringerne på Google.

   

  Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

  Kontakt os Ring på 60 73 60 60, skriv på obsidian@obsidian.dk eller udfyld formularen forneden