Søgeordsanalyse

Find søgeord af værdi

En søgeordsanalyse afdækker, hvilke søgeord og -fraser potentielle kunder anvender, når de skal finde et firma, som udbyder den slags produkter og tjenester, som I sælger. På baggrund af søgeordsanalysen kan der efterfølgende udvikles indhold, som kan give SEO-mæssig værdi til jeres hjemmesides placeringer i søgeresultaterne for de pågældende søgeord og -fraser.

En søgeordsanalyse er den moderne form for markedsanalyse, som dels giver jer et overblik over, hvilken terminologi jeres potentielle kunder anvender, samt hvilke af disse ord og fraser, det er mest relevant at få udviklet indhold til.

For tit bruger folk nogle helt andre betegnelser om de produkter og ydelser, som I sælger, end de fagudtryk I selv anvender. Derfor vil søgeordsanalysen tit afdække nogle højst uventede søgeord, som I dog for det meste altid vil kunne se en vis relevans i.

Hvad er udgangspunktet for søgeordsanalysen

Derfor beder vi jer tit om at indsamle dels de fagudtryk, som I selv anvender om jeres tjenester og produkter og dels de udtryk, som I hører, når jeres sælgere eller supportfolk taler med kunderne.

Disse ord bruger vi som udgangspunktet for vores søgeordsanalyse. Her bruger vi en række forskellige værktøjer til at grave information ud af Google om, hvor mange søgninger der er på hvert eneste søgeord. Samtidig finder vi ud af, hvilke andre relaterede og beslægtede ord, folk anvender, når de søger efter emner inden for det fagområde, I beskæftiger jer med.

Disse relaterede og beslægtede ord fortæller nemlig Google noget om, hvilke søgehensigter siderne på jeres hjemmeside er relevante for. Så ved at indarbejde dem målrettet på de enkelte sider, kan vi målrette siderne mere præcist og sikre jer gode placeringer på jeres mest relevante søgeord.

Vi bruger også en række forskellige analyseværktøjer som f.eks. SearchMetrics, Ahref og SEMrush til at undersøge, hvilke søgeord jeres hjemmeside måske allerede har gode placeringer på. Disse værktøjer kan også fortælle os noget om, hvilke søgeord I med fordel bør satse mere på, samt hvilke søgeord og -fraser der virker godt for jeres konkurrenter.

Når vi er færdig med analysearbejdet, står vi med en lang bruttoliste af søgeord og -fraser, samt oplysninger om hvor mange månedlige søgninger, der er på hvert ord.

Det handler ikke bare om at finde de søgeord, der har flest søgninger

Søgeordsanalysen handler ikke blot om at finde de søgeord og -fraser, som der er flest, der søger på. Det handler lige så meget om at finde de søgeord – og i særdeles søgefraser – der giver jer de besøgende, som er mest interesseret i netop jeres produkter og tjenesteydelser.

Det er blevet nemmere, fordi folk i højere grad anvender flere ord eller hele sætninger og spørgsmål i deres søgninger – de såkaldte longtail-søgninger.

Derved bliver det nemmere både for Google og for jer at regne ud, hvad hensigten bag den enkelte søgning er og derudaf bestemme, hvor relevante jeres produkter eller tjenesteydelser vil være for de pågældende besøgende.

Hvad kan en søgeordsanalyse bruges til?

Det gode ved denne type søgninger er, at der ikke foretages så mange af dem hver måned. Derfor er konkurrencen ikke nær så høj, som på de søgeord der er mange søgninger på hver måned. Det gør det lettere for jer at komme til at få gode placeringer for de pågældende søgeord.

Denne type søgninger er tit udformet som spørgsmål og ved målrettet at udvikle indhold på jeres hjemmeside, der besvarer disse spørgsmål, kan I tiltrække rigtig mange særdeles relevante besøgende, der har stor interesse i netop jeres produkter og tjenesteydelser.

Så finder I en række søgefraser, der indikerer, at de pågældende besøgende er særdeles interesserede i jeres tjenester og produkter, kan den trafik disse søgeord skaber, generere lige så mange – hvis ikke flere – kunder end de relevante søgeord, som der er langt flere søgninger på.

Derfor vil søgeordsanalysen oftest indeholde et stort antal longtail-søgninger, som vi vurderer har et godt potentiale til at skaffe særdeles købelysten trafik til jeres hjemmeside.
Ud fra bruttolisten med søgeord og søgefraser, kan vi nu

  • tilpasse strukturen på jeres hjemmeside, så Google nemmere kan se, hvilke søgeord I regner for de vigtigste
  • forbedre placeringen i søgeresultaterne for de søgeord, som I allerede har indhold om
  • bestemme hvilket indhold, der skal udvikles til hjemmesiden, for at I har størst mulig chance for at blive fundet på de søgeord, som folk rent faktisk anvender.

Prioritering af søgeordene afgør strukturen på hjemmesiden

Før vi kan gå I gang med at anvende søgeordene i praksis, skal alle søgeordene prioriteres. Denne prioritering foretager vi i tæt samarbejde med jer, så vi er sikre på, at prioriteringen lever bedst muligt op til jeres forretningsmål og giver jer den mest relevante trafik til hjemmesiden.

Prioriteringen af søgeordene giver os samtidig vigtige input til, hvordan vi opbygger strukturen på jeres hjemmeside. Den kommer til udtryk i menu- eller navigationsstrukturen på siden. Den opbygges, så hver enkelt side forsøger at ranke for et og kun et søgeord, samt så der kun er en side, som ranker for hvert søgeord.

Strukturen på hjemmesiden fortæller samtidig Google om, hvilke søgeord der er vigtigst for jer. Vigtigheden afgøres af, hvor højt oppe i strukturen på hjemmesiden, siden er placeret, som ranker for det pågældende søgeord. Det vil sige, at Google aflæser strukturen på jeres hjemmeside strengt hierarkisk, på samme måde som du aflæser et organisationsdiagram. Jo højere oppe i strukturen den enkelte person sider i organisationsdiagrammet, jo vigtigere en rolle spiller han for forretningen.

Sådan er det også for strukturen på hjemmesiden. Så derfor skal de vigtigste søgeord placeres i toppen og de mindre vigtige organiseres som undersider til de søgeord, de er beslægtede med. Derved kan Google bruge navigationsstrukturen på hjemmesiden til at forstå jeres forretning.

Har I allerede en hjemmeside, tager vi naturligvis de eksisterende sider med i overvejelserne. Men oftest vil I opleve, at vi foreslår en anden placering. Derved kan vi tilpasse sidens placering til den prioritering, I har valgt, at det pågældende søgeord har for jeres forretning.

Indholdsoptimering af eksisterende sider

Med prioriteringen på plads, gør vi I gang med at undersøge vi de søgeord, som I allerede har udviklet indhold til. Hvor godt ranker I på disse søgeord i dag og hvordan kan vi – udover sidens placering i sidehierarkiet på hjemmesiden – optimere indholdet, så det giver endnu mere vægt til jeres placering i søgeresultaterne.

Her handler det især om at optimere siden til den mest relevante søgehensigt og sammenhæng, som søgningen er foretaget i. Det gøres ved at bruge de beslægtede og relaterede ord og vendinger, som vi talte om tidligere. Derved sikrer vi, at siden indeholder de ord og semantiske sammenhænge, som Google forventer, at en side indeholder, som skal ranke for det pågældende søgeord i den pågældende søgesammenhæng.

Det kræver oftest omskrivning af det eksisterende indhold, samt oftest også at indholdet udvides, så det dækker emnet bedst muligt.

Udvikling af indhold til nye sider

Samtidig går vi i gang med at definere indholdet for de søgeord, I ikke allerede har sider for på jeres hjemmeside. Igen bruger vi de samme parametre til at definere indholdet.

På den måde kommer siden til at indeholde de rigtige ord, vendinger og såkaldte semantiske søgeord, som Google forventer. Det øger chancerne for, at jeres nye sider får så høje placeringer i søgeresultaterne som muligt.

Tænk intern linkbuilding ind fra starten

I planlægningen af det nye indhold ser vi også nærmere på, hvilke eksisterende sider på hjemmesiden det vil være relevant, at de nye sider linker til. Google bruger nemlig også jeres interne linkbuilding på hjemmesiden til at vurdere, hvilke sider der er mest relevant. Så ranker to sider på meget tæt relaterede søgeord eller vil I gerne sikre jer, at det er en og ikke en anden side, Google viser som søgeresultat for bestemte søgeord, kan dette styres målrettet med intern linkbuilding.

Derfor tænker vi intern linkbuilding ind fra starten og sørger for at implementere det, så der oprettes relevante interne links mellem både gamle og nye sider. Det sikrer jer samtidig, at de besøgende bliver længere tid på siden.

Google går efter at give folk den bedste brugeroplevelse

Når vi planlægger og eventuelt også udvikler indhold på baggrund af søgeordsanalysen, går vi efter at understøtte det formål, Google har med deres søgemaskine.

Googles formål er at give deres brugere, de bedste og mest relevante resultater på de søgninger, som brugerne foretager. Derved får brugerne den bedste oplevelse med Google og det øger chancerne for, at de kommer igen. Ingen kan jo bruge en søgemaskine, der ikke giver nogle relevante svar på de søgninger, vi foretager.

Det sikrer Google ved at vurdere indholdet på hver eneste af jeres sider på hjemmesiden på lidt over 200 forskellige parametre. Det sker ved hjælp af nogle forskellige algoritmer, hvoraf de mest kendte er RankBrain, Panda, Penguin og Hummingbird.

Derved sikrer Google, at hvert af de søgeresultater, brugerne finder på de øverste placeringer i søgeresultaterne:

  • Giver det mest præcise svar på den foretagne søgning
  • Giver en unik og fyldestgørende præsentation af emnet
  • Ikke indeholder kopieret indhold fra andre hjemmesider
  • Er opdateret for nyligt
  • Bliver linket til fra andre hjemmesider

Altså kort sagt kriterier, der sikrer, at du vil finde hvert enkelt søgeresultat så relevant og fyldestgørende som muligt.

Skriver du til mennesker, giver det bedre placeringer i Google

Derfor går vi som udgangspunkt altid ud fra at udvikle alt indhold, så det er skrevet til og er relevant at læse for rigtige mennesker. Det er jo rigtige mennesker, I får som kunder – Googlebot køber aldrig noget.

Ved målrettet at udvikle indhold, der giver svar på den pågældende søgning i et sprog, der er letforståeligt og skrevet med korrekt sprogbrug, grammatik og stavemåde, får jeres besøgende det bedste indtryk af jeres firma. Det gør Google også, fordi I derved samtidig får givet dem alle de relevante ord og fraser, som sikrer jer de bedste placeringer i søgeresultaterne.

Sørg for at holde jeres indhold opdateret

Hjemmesider med statisk indhold vil altid opleve faldende placeringer i søgeresultaterne. Derfor er det vigtigt, at det indhold I har udviklet til jeres vigtigste søgeord, løbende bliver opdateret med den nyeste viden på området.

Den slags opdateringer opdager Google og da netop friskheden er en af Googles vigtige rankingfaktorer, kan jævnlige opdateringer og tilføjelse af nyt indhold sørge for, at I beholder eller får bedre placeringer i søgeresultaterne, fordi jeres indhold er friskere end konkurrenterne

Hold hjemmesiden frisk

Det betyder, at søgeordsanalysen og det andet SEO-arbejde på hjemmesiden er en kontinuerlig proces, der aldrig standser. For udviklingen inden for jeres branche stopper sikkert heller ikke. Samtidig vil de konkurrenter I har slået i søgeresultaterne, forsøge at kæmpe sig op over jer, ligesom de konkurrenter der ligger over jer, hele tiden vil forsøge at forbedre deres placeringer.

Det samme er I nødt til at gøre. Derfor anbefaler vi, at I får opdateret jeres søgeordsanalyse, så I hele tiden har det rigtige indhold og den rigtige prioritering af indholdet på jeres side i forhold til de søgeord, jeres eksisterende og potentielle kunder anvender.

Ved løbende at foretage nye søgeordsanalyser, opdager I måske nye, vigtige søgeord før jeres konkurrenter. Dermed får I et forspring i søgeresultaterne og derved bliver det jeres konkurrenter, der skal kæmpe sig forbi jer, når det går op for dem, at I har spottet end ny trend.

Sørger I samtidig for at udgive nyt og opdatere eksisterende indhold, komme Google aldrig I tvivl om friskheden af jeres hjemmeside. Hvor ofte I skal udgive nyt og opdatere eksisterende indhold, afhænger helt af det fagområde I arbejder indenfor og de produkter og tjenester I sælger.

Google tænker holistisk

Ved løbende at udgive nyt, relevant indhold, øger I jeres hjemmesides fodaftryk på nettet. Det er med til at give jeres hjemmeside mere vægt i søgeresultaterne. For Google tænker holistisk og tager alle faktorer under overvejelse, hver gang de skal vurdere en af jeres siders relevans for en søgning.

Det betyder at både de tekniske faktorer, søgeordenes prioritering og mængden af indhold på hjemmesiden tæller med. Og da alle de søgeord vi finder, som oftest har en eller anden relevans, kan I altid finde ny inspiration i søgeordsanalysen, når der skal udvikles nyt indhold.

Så på den måde bliver søgeordsanalysen det værktøj, der definerer alt jeres SEO- og indholdsarbejde på jeres hjemmeside. Det er derfor, søgeordsanalysen er så vigtig.

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe for en uforpligtende snak:

Kontakt os Ring på 60 73 60 60, skriv på obsidian@obsidian.dk eller udfyld formularen forneden