Digital Strategi

Vi er, modsat de etablerede konsulenthuse, født digitale og alt hvad vi arbejder med er digitalt kombineret med en stærkt strategisk forståelse.

Vi har en solid track record indenfor  B2C og B2B på danske og udenlandske markeder. Tidligere projekter tæller ”US market entry” og ”fra offline til online”. Særligt er vi specialister i marketing automation.

Når vi i Obsidian Digital taler digital strategi, taler vi om måden vi har tænkt os at generere profit til virksomheden der har henvendt sig. Dette kan enten foregå gennem direkte salg eller leadgenerering til salg via personlig kontakt.

Digitale strategityper

Vi arbejder som udgangspunkt med tre forskellige former for strategi. 1) den generelle strategi 2) new market entry 3) e-commercial due dilligence

  • New market entry omhandler, som navnet antyder en strategi med henblik på at åbne op for nye markeder. Her analyserer vi typisk geografiske, demografiske, strukturelle forskelle. Infrastrukturelle forskelle som eksempelvis fragtpriser og leveringstider kan således have substantielle effekter på et lands e-handel.
  • Den generelle strategi tager udgangspunkt i vores klienters digital markedsføring mix. Her kigger vi hovedsageligt på hvilke kanaler vi skal engagere kunderne igennem for at generere salg, samt med hvilke budskaber vi skal gå i markedet. Denne strategitype lægger typisk til grund for alle vores aktiviteter.
  • E-commercial due dilligence behandler digitale virksomheders “base line” og digitale vækstpotentiale. Vi udarbejder disse i samarbejde med virksomhedens køber. Vores bidrag skal typisk ses i sammenhæng med en financial og legal due dilligence.

Vi bruger dig aktivt i processen

Vi arbejder tæt sammen med klienten fra dag 1. Du vil typisk opleve at efterspørger den data du allerede har generet i starten af processen. Dette sker da vi ønsker at starte så langt fremme som muligt, og dermed i sidste ende opnå et bedre resultat. I tillæg til data, tager vi typisk en snak med de involverede personer, hvor vi spørger ind til produktet, kunder, købsprocessen mm., da vi er af den opfattelse at man skal kende produkt og kunder før man kan udvælge hvilke kanaler vi skal anvende til at styre kunden sikkert igennem købsprocessen.

Segmentering

Når vi har talt med ledelse og/eller medarbejdere på gulvet, er næste skridt typisk at segmentere målgruppen og finde frem til den optimale kunderejse for hvert respektive segment. Netop kunderejsen er en helt essentiel den digitale strategi. Kunderejsen er helt konkret den rejse kunden er på fra start til slut. Det vil sige fra hun første gang bliver opmærksom på vores klients produkt til, at hun har erhvervet sig dette produkt og den efterfølgende periode indtil hun igen køber ind hos vores klient. Segmentering spiller en vigtig rolle i forhold til kunderejsen, da alle mennesker er forskellige og derfor skal behandles forskelligt fra start til slut.

Redskaber

Når vi har fået segmenteret vores forskellige målgrupper udvælger vi de vertikaler der mest hensigtsmæssigt adresserer vores målgruppe. Vi arbejder typisk med 4 forskellige digitale vertikaler: Mail, PPC, SEO og sociale medier. Hver vertikal har sine fordele og ulemper og med udgangspunkt i den segmenterede målgruppe. Vi fokuserer, igennem hele processen, på at sammensætte en strategi der kombinerer forskellige vertikaler, der komplimentere hinanden.

Hvorfor er en digital strategi vigtig

Har du ikke allerede en digital strategi, så er det vigtigt at komme i gang. I 2015 steg den digitale handel til 10 procent af danskernes. Danskere, og europæere generelt, er altså klar til at handle digitalt, hvilket er en trend der ser ud til at fortsætte markant de næste par år, og du ikke positioneret til at deltage bliver du simpelthen tilsidesat på den digitale markedsplads til fordel for dine konkurrenter.

Hvem skal have en digital strategi

De fleste virksomheder bør have en digital strategi. Det gælder BtB, BtC, råvareproducenter, halvoffentlige virksomheder, software virksomheder etc. Enkelte BtB virksomheder melder ud, at de ikke har behov for en digital strategi, da deres salg sker via personligt salg. Dermed går virksomhederne glip af muligheden for at influere deres målgruppe via digitale medier, og dermed øge deres konverteringsrate når de er ude og tale med kunden ansigt til ansigt.

Forskellen fra en offline strategi

Mange større danske virksomheder bruger i dag, management consulting huse når de skal tilrettelægge deres strategi. Vi har stor respekt for de amerikanske management consulting huse med flere, men vi gør ting lidt anderledes. I Obsidian Digital er vi født digitale, og selvom en del af vores ledelse kommer fra internationale konsulenthuse, er vi langt mere tekniske end vores etablerede konkurrenter. Vores udgangspunkt for at arbejde med din digitale strategi er derfor bedre. Vores strategiske løsninger er funderet dybt i en teknologisk forståelse som generalister per definition ikke besidder.