Brug ALT-teksten som ankertekst eller intern relevansforstærker

Af Henrik Bondtofte
Kategori: SEO

Et billedes ALT-tekst er dets alternative beskrivelse. Oprindeligt blev det introduceret for at gøre det nemmere for synsbesværede at afkode, hvad et billede viser. ALT-teksten er samtidig den tekst du får mest ud af at optimere, når du vil øge dine billeders synlighed, men den bruges også til at forstærke forståelsen af det dokument, hvori billedet findes. Samtidig kan det bruges til at forestærke forståelsen af det, der linkes til.

Alt-teksten er som udgangspunkt en del af din side

Googlebot scanner og bearbejder alt dit indhold, herunder brødtekst og billeder. Som udgangspunkt er den beskrivelse, du indsætter som ALT-tag til dit billede, en del af din sides indhold. Det vil også sige, at man kan bruge ALT-teksten til at øge relevansen af den enkelte side – eksempelvis ved at bruge relevante billeder i forhold til teksten og forklare, hvad de viser.

På denne måde er det muligt at få ekstra relevans tilført sin artikel. Det kunne eksempelvis være, at ALT-teksten indeholdte en søgestreng, du ved, der er mange søgninger på.

Billedlinks er naturlige, og alle større linkprofiler bør have dem

Alle websites med en vis størrelse og linkprofil vil have links fra billeder. Altså links, hvor det er selve billedet der er det aktive link. I 100 procent manipulerede linkprofiler finder man sjældent billedlinks.

Årsagen til dette er, at billedlinks ikke overfører helt den samme værdi som et almindeligt tekstlink. I realiteten er forskellen dog ikke stor. Det største ankepunkt for de fleste af dem, der selv producerer sine links, er den manglende mulighed for ankertekster, som Google til stadig lytter umådeligt meget til.

ALT-teksten bliver til din ankertekst, hvis billedet linker ud

Billeder kan imidlertid fint bruges til at bekræfte, hvad det er, der linkes til. ALT-teksten fungerer nemlig som ankertekst, når der linkes via et billede.

Bruger man billeder til at linke ud, eller får man et link, der er formateret som billede, er ALT-teksten altså værd at tage fat i.

Har du i forvejen naturlige links fra sider, hvor der linkes til dig igennem billeder, kan det være besværet værd at tjekke ALT-teksten. Kontakt eventuelt ophavsmanden og bed om at få ændret ALT-teksten, så den bliver mere relevant — eller i det hele taget få lavet en. Der er nemlig mange, der slet ikke får udfyldt dette umådeligt vigtige tag.

Det tænker jeg du får gjort, i hvert fald fremadrettet 🙂

Henrik Bondtofte