Vis, hvad der er vigtigt, med H-tags

Af Christian Bertelsen
Kategori: SEM ordbogen, SEO ordborg

Det er vigtigt, at både dine læsere og søgemaskinerne kan regne ud, hvad de forskellige afsnit handler om, når de læser på din hjemmeside. Derfor bør du bruge H-tags til at fremhæve overskrifter og underoverskrifter.

Når du skal vise, hvad en underside på din hjemmeside handler om, er det oplagt, at du giver den en overskrift, så det er tydeligt at se. Både for dine menneskelige læsere og for de robotter, der crawler din hjemmeside. For at markere det kan du bruge H-tags. Det står for header-tags i HTML-sproget og inddeles fra 1 til 6. 1 er det vigtigste, mens 6 er det mindst vigtige. Din overskrift på siden bliver derfor mærket med H-tagget H1. Den bør du kun have en af, da det ellers kan forvirre både søgemaskiner og læsere.

Derudover kan du bruge de andre H-tags til at skabe struktur og niveauopdeling på siden og fortælle både søgemaskine og læsere, hvad de forskellige afsnit handler om. Du bruger typisk H2 til at skabe et underafsnit og H3 til at underinddele H2-underafsnittet med. Dermed får du en inddeling, der både er nem for din menneskelige læser og for søgemaskinen at overskue.

Sådan bruger du dine keywords i dine H-tags

Noget af det, der er vigtigt på dine undersider, er selvfølgelig også de forskellige keywords. De er med til at vise søgemaskinerne, hvad hver underside handler om. Du bør bruge dine keywords i dine H-tags, men det er vigtigt, at du ikke overdriver det. Hverken dine menneskelige læsere eller søgemaskinerne vil bryde sig om, at dit keyword står i hver eneste overskrift.

Du bør derfor have fokus på, at dit søgeord skal være en naturlig del af din H1-overskrift og en af dine H2-overskrifter. Hvis det er en lang tekst, gør det ikke noget, at søgeordet går igen flere gange i H2-overskrifterne i løbet af teksten. Der bør dog altid være en rimelig sammenhæng mellem antal ord og søgeord, og udgør dit søgeord mere end 2 % af tekstens samlede ordantal, er det for meget.

Sådan kan du lave H1, H2 og så videre

Mange systemer til at bygge hjemmesider i har en funktion, så du nemt kan skabe dine overskrifter med det rette tag. Det minder meget om at vælge typografier i dit tekstbehandlingsprogram Det er derfor heldigvis ikke noget, som du behøver at bruge meget tid på at lære.

Hvis du selv koder din hjemmeside, kan du også markere overskrifter med H-tags ved at skrive for eksempel:

<h1>Overskrift</h1>

Til overskriften eller

<h2>Overskrift</h2>

Til en underrubrik. Hvis din overskrift er ”Sådan laver du god kaffe”, skal du derfor skrive:

<h1>Sådan laver du god kaffe</h1>

Det er kun selve overskriften, der kommer til at være synlig på hjemmesiden. Tag-koden i de kantede parenteser vises ikke.

4.56 55
Christian Bertelsen arbejder som SEO-Konsulent hos Obsidian Digital, med særlige kompetencer inden for linkbuilding og teknisk SEO. Udover at arbejde med SEO, står Christian Bertelsen også for Obsidians interne læringsakademi, hvor Obsidians medarbejdere løbende bliver videreuddannede, så de altid er på forkant med de seneste trends indenfor online marketing.

Christian Bertelsen