Optimering af klikdybde: Derfor er det vigtigt og sådan gør du

Af Henrik Bondtofte
Kategori: SEO

Er du bevidst om, at antallet af klik, der kræves for at nå frem til en specifik side på dit site, kan indikere sidenes betydning? Det virker måske indlysende, men mange overser denne detalje. Som administrator af et website ligger ansvaret for at arrangere dit indhold strategisk hos dig, så de mest centrale informationer er lettest tilgængelige for dine besøgende. Hvis brugerne skal igennem en labyrint for at finde bestemt indhold, signalerer det, at indholdet ikke er prioriteret højt. Det giver i virkeligheden, perfekt logisk mening, men alligevel overset af mange.

Dette princip stemmer overens med klassisk designlogik, hvilket Google naturligvis også følger. Logikken er simpel: De sider, der er mest fremtrædende linket til, betragtes som de mest værdifulde, både af brugere og af Google. Indhold, der ligger gemt væk, anses derfor for mindre essentielt.

Hvordan definerer vi dybde i forhold til interne links?

Startpunktet er altid hjemmesiden, som udgør det primære landingspunkt for de fleste besøgende. Hjemmesiden fungerer dermed som portalen til resten af sitet, hvor de fleste interne og eksterne links konvergerer.

Det er værd at overveje placeringen af dine vigtigste sider i dette hierarki. At minimere antallet af nødvendige klik for at nå en specifik side eller artikel er en simpel, men effektiv strategi.

Dette opnås let ved at skabe direkte links fra hjemmesidens forside eller andre højt rangerede sider. På den måde er du kun ét klik fra målet. Det er nemlig den overførte linkværdi ved hvert klik, der er essentiel og ikke klikket i sig selv.

Linkværdien (PageRank) aftager med hvert nyt hop fra hjemmesidens forside, som typisk er det stærkeste punkt i dit sitehierarki. Derfor er det afgørende at placere dine mest værdifulde sider så tæt på site-roden som muligt, for at maksimere deres interne værdi og forbedre deres rankingpotentiale, samtidig med at det tjener brugernes interesser.

Overvej selv – hvor mange gange vil du klikke for at nå frem til væsentligt indhold?

Sandsynligvis ikke mange. Et kig på dit Google Analytics vil ofte afsløre, at de fleste besøgende ser færre end fem sider pr. besøg, hvilket understreger vigtigheden af at gøre dit primære indhold lettilgængeligt.

Hvis dit indhold er gemt bag mere end fem klik, vil det sandsynligvis kun være brugere, der støder på siden via direkte søgninger i Google, der finder det. Og så er det værd at huske, at sådanne dybt begravne sider sjældent får tilstrækkelig intern linkværdi til at opnå gode placeringer i Google.

Det er derfor essentielt at fremhæve dine nøglesider Placér links til disse sider, hvor de nemt bemærkes og tilgås af brugerne. De mest kritiske dele af dit website bør således være let tilgængelige gennem hovednavigationen eller andre markante og synlige områder.

Det bør ikke være nødvendigt at foretage mere end tre klik for at nå frem til en vigtig side. Generelt set er det en god tommelfingerregel, at ingen dele af dit site skal være mere end fem klik væk.

Dybde i forhold til URL-strukturer

Mange misforstår dybde som værende relateret til den visuelle placering i sitets mappestruktur, men det er antallet af klik, der tæller, ikke antallet af kategorier i URL’en.

Derfor spiller det ingen rolle, om en landingsside for SEO er placeret direkte under roden eller dybere i URL-strukturen. Det afgørende er, hvor mange klik der kræves for at nå frem til siden.

Produkter eller artikler på sider med paginering kan hurtigt akkumulere mange kliks, hvilket gør dem svære at finde for brugeren.

For sider, der ikke er tiltænkt en høj ranking, er mange klik faktisk at foretrække, da vi ikke ønsker at tildele dem for meget intern linkværdi, i modsætning til de sider, vi ønsker skal performe godt i søgemaskinerne. Derfor kan man også sige at det er en smule counter productive, at man linker til sin om side, fra alle sider på ens website – den har som udgangspunkt ingen konkurrence i søgeresultaterne, fra andre konkurrenter, da siden handler dig/jer.

Det er derfor ideelt at placere mindre relevante sider længere væk fra hjemmesiden og begrænse antallet af interne links, der peger på dem, for at fokusere linkværdien på de sider, der skal rangere.

Hvordan gør man i praksis

Som vi har diskuteret, indikerer antallet af klik meget om en sides relevans for Google. En lav klikdybde er derfor essentiel for sider, der anses for vigtige. At navigere mange klik væk fra hjemmesiden antyder ofte, at en side ikke er prioriteret. Vigtige sider er derimod altid lettilgængelige, hvilket afspejles i deres placering i navigationsstrukturen.

For at undgå at dine primære sider fortaber sig i dit sites dybder, er det kritisk at sikre, at de er tilgængelige inden for højst fem klik. Selvom dette kan være en udfordring på store sites, fungerer det som en solid tommelfingerregel.

Sider, der ligger gemt, står svagere i forhold til at opnå en god ranking. De mangler den nødvendige interne linkkraft og er derfor mindre synlige for Google. Vigtigheden af at etablere genveje til disse sider og reducere antallet af klik kan ikke understreges nok. Dette kan opnås på flere måder:

  • Øg antallet af interne links inden for kategorier eller mellem relaterede kategorier for at bringe dybere liggende sider tættere på overfladen.
  • Fordobl antallet af kategorier tilgængelige direkte fra forsiden, for at gøre flere sider lettilgængelige. Lad os sige du kun fremviser 10 populære kategorier på din forside, men at du faktisk har 50, og 30 af dem er måske ikke at finde i menustrukturen, ved at tilføje flere af disse til din forsides præsentation af kategorier, ville du sænke antallet af kliks til disse kategorier, men sørg nu for at det er de vigtigste og dem der har brug for mest intern værdi. Indsætter du alle, prioriterer du dem alle ligeligt!
  • Reducer antallet af sider i en kategoriliste (pagineringssider) ved at øge antallet af produkter eller artikler per side, hvilket også kan opnås gennem en udvidelse af hovedkategorier, resulterende i færre elementer per kategori. Reduktion af en kategoris sideantal fra syv til fem vil eksempelvis forbedre tilgængeligheden markant.

Henrik Bondtofte