Danish Skin Care säljer och distribuerar danskproducerad hudvård via deras webbutik danishskincare.dk.

Annonsering på sociala medier

Danish Skin Care säljer sina produkter uteslutande genom deras egen webbutik, vilket innebär att ansvaret för marknadsföringen och spridningen av varumärket ovillkorligt ligger hos dem själva. Av denna anledning rekommenderade vi att Danish Skin Care skulle strömlinjeforma och öka volymen på den annonsering de redan hade på Facebook och Instagram.

I detta sammanhang var de lägst hängande frukterna att använda deras Facebook-pixel till att upprätta en rad retargeting-kampanjer, som dels skulle generera försäljning och dels hjälpa oss att samla in fler personer till nyhetsbrevet/guider. Därutöver upprättade vi en rad relevanta lookalike-målgrupper och demografiskt bestämda målgrupper, som vi använde för att sprida budskapet till personer som inte tidigare hade stiftat bekantskap med varumärket.

Utmaningen

Efter de första justeringarna visade sig Facebook och Instagram vara perfekta plattformar för marknadsföring av Danish Skin Care. Fortlöpande justerade vi kampanjerna och tillförde nya i takt med att produkter och guider utvecklades och kom till.

Efterhand som den totala listan med e-postadresser passerade 100 000 abonnenter, steg även priset för att få personer att registrera sig, då vi behövde utvidga våra målgrupper. På samma sätt blev det även dyrare att konvertera målgruppen till betalande kunder. Dessa två orsaker medförde en ökning i budgeten, men inte längre en väsentlig ändring i det totala resultatet.

Den perfekta kundresan

Facebook är en auktion, där den bästa annonsen vinner. Med detta i åtanke, utarbetade vi en kundresa i form av ett automatiserat flöde på Facebook, där vi med segmenterad spårning tog full kontroll över vilka annonser våra målgrupper mottog, och inte minst när. På detta sätt såg vi till att våra målgrupper fick se det innehåll som är mest relevant för dem på den specifika plats de befinner sig i på kundresan.

Utöver att upprätta ett automatiserat flöde, var även en ändring av annonsernas innehåll viktig. Under 2017 och 2018 har vi sett att video ger en bättre interaktion och ett lägre CPM (Pris per 1000 visningar), och därför var det bra att använda video till det automatiserade flödet. Danish Skin Care utarbetade därför väl anpassade videor till alla annonser, varpå vi uppnådde ett resultat där användaren som exponerades för våra annonser fick se ett varierat och personligt innehåll.

Resultatet

Under de senaste 1,5 åren har Facebook blivit en helt central marknadsstrategisk plattform, som i särskilt hög grad har bidragit till spridningen av varumärket samt en kontinuerlig ökning i omsättning och antalet registreringar till nyhetsbrevet, som för övrigt är en annan av Danish Skin Cares primära försäljningskanaler.

Efter implementeringen av vårt nya automatiserade flöde lyckades vi förbättra annonseringen ytterligare. Idag har Danish Skin Cares omsättning ökat med 50 % och vi får ut desto mer för varje spenderad krona, än vi fick tidigare.

Helt centralt för den framgång som vi tillsammans har uppnått, är samarbetet mellan oss och hela teamet bakom Danish Skin Care. Allt från kreativa idéer till videoproduktion från Danish Skin Cares sida har medfört att vi hos Obsidian haft de bästa förutsättningarna för att styra marknadsföringen på Facebook och Instagram på bästa sätt.

 

  • 210 Förbättring av ROAS
  • 56 Fall i CPA pr. signup